Op 17 oktober 2022 verschijnt er een nieuwe Primavera Magazine in je brievenbus!

Zoekertje plaatsen

Druk deze zoekersbon af en breng hem binnen bij één van de deelnemende handelaars of mail uw zoekertje naar ivo@primaveramagazine.be

Opgelet: uw zoekertje verschijnt pas na betaling op rekeningnummer BE29 001-7031033-64

Bel Ivo Macquoi voor meer informatie op 0475 / 96 66 18

De uitgever behoudt zich het recht voor, het inlassen van eender welke advertentie te weigeren en is niet verantwoordelijk voor de geplaatste advertenties en eventuele drukfouten. Niets uit deze uitgave mag overgenomen of vermenigvuldigd worden, noch geheel, noch gedeeltelijk, zonder da nadrukkelijke toestemming van de uitgever. Prijzen zoekers incl. BTW. Het is NIET toegelaten reclame te maken voor de verkoop, het tentoonstellen, het ruilen of kosteloos afstaan, van honden en katten, zonder vermelding van het erkenningsnummer.

Primavera zoekersbon

Regiokaart

Primavera formaten